2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12