2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Agenda

In onderstaand overzicht treft u de activiteiten aan die door 2EDIFY  worden georganiseerd. 07-10-2019 (startdatum, totaal 3 avonden)

Studie:  Vrouw in het Ambt
Locatie:  Vlijmen

 04-11-2019 (startdatum, totaal 3 avonden)

Studie:  Tongentaal
Locatie:  Vlijmen 02-12-2019 (startdatum, totaal 9 avonden)

Studie:  Kenmerken van een gezonde gemeente
Locatie:  Vlijmen