2EDIFY
...om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus...   Ef.4:12

Dit is een nieuwe pagina.

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.